Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Zapytania ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że postępowania o udzielnie zamówień publicznych prowadzone są za pomocą Platformy przetargowej pod linkiem:

https://pgk-ketrzyn.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true

Pełna dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowych ; postępowań znajduje się pod linkiem wskazanym powyżej. Dostęp do Platformy dla Wykonawców jest bezpłatny. Zamawiający przypomina, że postępowania są prowadzone w formie elektronicznej i komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie ofert i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie do skutecznego złożenia oferty w postępowaniach jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
tel. 71 787 35 34 , e-mailhelpdesk@logintrade.net

03.07.2024

Informacja o wyborze oferty

Archiwum

2024
2023
2022
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

48 89 752 56 60
Sekretariat
wewnętrzny 1
Zakład Gospodarki Odpadami
wewnętrzny 2
Wynajem Kontenerów
wewnętrzny 3
Administracja Cmentarzy
wewnętrzny 4
Oczyszczanie chodników i zieleń miejska
wewnętrzny 5
Zakład Komunikacji Miejskiej
wewnętrzny 6
Umowy
wewnętrzny 7
Księgowość
wewnętrzny 8
Kadry
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt