Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Elektrośmieci

Elektrośmiecie (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., poz. 1668 z późn. zm.) zużytego sprzętu czyli tzw. „elektrośmieci”, nie można umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Grozi za to kara od 500 zł do 5.000 zł.

Co zrobić z elektrośmieciami?

  1. Przekazać ZSEE w gminnym punkcie zbierania (PSZOK – ul. Budowlana 1 w Kętrzynie)
    • Zużyty sprzęt należy przywozić własnym transportem.
    • Od mieszkańców odbierany jest on nieodpłatnie
    • Dodatkowe informacje w Dziale Ochrony Środowiska ( 48) 89 752 56 70
  2. Oddać je w sklepie w momencie zakupu nowego sprzętu tego samego
  3. Zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego (np. telefon komórkowy, suszarka do włosów)
  4. Zostawić w serwisie zajmującym się naprawą zepsutych urządzeń – gdy okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna

 

WARTO WIEDZIEĆ -  Urządzenia elektroniczne to skomplikowana mieszanka kilkuset materiałów, z których większość zawiera toksyczne, mutagenne metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, beryl, miedź, brom), niebezpieczne związki chemiczne (freon, PCB, azbest). Pamiętaj, że te odpady nie powinny nigdy trafić do pojemników na odpady.

 

Symbol przekreślonego kosza, umieszczany obowiązkowo na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Dokumenty

Elektrośmiecie - Ulotka

Zobacz także

Telefony

48 89 752 56 60
Sekretariat
wewnętrzny 1
Zakład Gospodarki Odpadami
wewnętrzny 2
Wynajem Kontenerów
wewnętrzny 3
Administracja Cmentarzy
wewnętrzny 4
Oczyszczanie chodników i zieleń miejska
wewnętrzny 5
Zakład Komunikacji Miejskiej
wewnętrzny 6
Umowy
wewnętrzny 7
Księgowość
wewnętrzny 8
Kadry
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt