Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy mieszkańców miasta Kętrzyn, że posiadają możliwość przekazywania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Zużyte baterie
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Papier
 • Opakowania ze szkła, w podziale na bezbarwne i kolorowe
 • Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
 • Przeterminowane leki
 • Chemikalia, farby
 • Odpady budowlane pochodzące z prowadzenia drobnych prac budowlanych (ok.0,01 m3)
 • Odpady zielone (trwa, liście, gałęzie)
 • Zużyte opony samochodowe (tylko z samochodów osobowych)

 

Gdzie wywieźć?

enviraPAMIĘTAJMY - odpady można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Budowlanej 1 w Kętrzynie.

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
89 752 56 78
Biuro Obsługi Klienta
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 65
Inspektor ds. Komunikacji Miejskiej
89 752 56 66
Dyspozytor Sprzętu i Transportu
89 752 56 76
Administracja Cmentarza
89 752 56 77
Zakład Oczyszczania i Zieleni
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami
89 752 56 66
Zakład Sprzętu Transportu i Komunikacji Miejskiej
697 616 769
Zakład Robót Drogowych i Budowlanych
89 752 56 70
Ochrona Środowiska
89 752 56 69
Zamówienia Publiczne
89 752 56 71
Kadry i Płace
89 752 56 67
Księgowość
89 752 56 68
Księgowość