Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy mieszkańców miasta Kętrzyn, że posiadają możliwość przekazywania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 • Papier
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne
 • Odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • Szkło
 • Bioodpady
 • Odpady niebezpieczne 
 • Przeterminowane leki i chemikalia
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony (tylko z samochodów osobowych)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac budowlanych ok. 0,01 m3). Prosimy, o telefoniczne konsultowanie przywożonych ilości odpadów budowlanych do PSZOKU (ziemia, styropian, gruz, cegły, kafelki, papa)
 • Tekstylia i odzież

 

Gdzie wywieźć?

enviraPAMIĘTAJMY - odpady można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Budowlanej 1 w Kętrzynie.

Zobacz także

Telefony

48 89 752 56 60
Sekretariat
wewnętrzny 1
Zakład Gospodarki Odpadami
wewnętrzny 2
Wynajem Kontenerów
wewnętrzny 3
Administracja Cmentarzy
wewnętrzny 4
Oczyszczanie chodników i zieleń miejska
wewnętrzny 5
Zakład Komunikacji Miejskiej
wewnętrzny 6
Umowy
wewnętrzny 7
Księgowość
wewnętrzny 8
Kadry
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt