Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy mieszkańców miasta Kętrzyn, że posiadają możliwość przekazywania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Zużyte baterie
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Papier
 • Opakowania ze szkła, w podziale na bezbarwne i kolorowe
 • Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
 • Przeterminowane leki
 • Chemikalia, farby
 • Odpady budowlane pochodzące z prowadzenia drobnych prac budowlanych (ok.0,01 m3)
 • Odpady zielone (trwa, liście, gałęzie)
 • Zużyte opony samochodowe (tylko z samochodów osobowych)

 

Gdzie wywieźć?

enviraPAMIĘTAJMY - odpady można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Budowlanej 1 w Kętrzynie.

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami