Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Jak segregować śmieci

Papier

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie wrzucamy

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • pieluch jednorazowych iinnych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowao z papieru i naczyo jednorazowych

Tworzywa sztuczne i metale

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowao po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowao po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Szkło kolorowe

 • Butelki i słoiki po napojach iżywności kolorowe (w tym butelki po napojach alkoholowych iolejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowao po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

Odpady BIO

 • odpadki warzywne i owocowe (wtym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie wrzucamy

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych(w tym niebezpiecznych)

Odpady zmieszane

 • Odpady pozostałe po segregacji odpadów
 • tekstylia
 • niewielkie ilości odpadów budowlanych do 0,01 m3
 • odpady higieniczne

Nie wrzucamy

 • gorącego popiołu
 • baterii
 • sprzętu AGD i RTV

Popiół

 • popiół w sezonie grzewczym

Nie wrzucamy

 • gorącego popiołu

Dokumenty

Jak segregować śmieci
Papier - pojemnik niebieski
Tworzywa sztuczne i metale - pojemnik żółty
Szkło kolorowe - pojemnik zielony
Szkło białe - pojemnik biały
Odpady biodegradowalne - pojemnik brązowy

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
89 752 56 78
Biuro Obsługi Klienta
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 65
Inspektor ds. Komunikacji Miejskiej
89 752 56 66
Dyspozytor Sprzętu i Transportu
89 752 56 76
Administracja Cmentarza
89 752 56 77
Zakład Oczyszczania i Zieleni
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami
89 752 56 66
Zakład Sprzętu Transportu i Komunikacji Miejskiej
697 616 769
Zakład Robót Drogowych i Budowlanych
89 752 56 70
Ochrona Środowiska
89 752 56 69
Zamówienia Publiczne
89 752 56 71
Kadry i Płace
89 752 56 67
Księgowość
89 752 56 68
Księgowość