Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Kontakt

Adresat

Sekretariat

Schronisko

Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Twój e-mail
Telefon
Temat
Wiadomość
CAPTCHA Image
Wyślij
Dziękujemy za wysłanie wiadomości, skontaktujemy się w najkrótszym możliwym terminie.

PGK Komunalnik Sp. z o.o.

Pełna nazwa Spółki:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.

Nazwa skrócona:
PGK Komunalnik Sp. z o.o.

Siedziba i adres:
11-400 Kętrzyn, ul. Budowlana 1

Adres e-mail:
komunalnik@e-ketrzyn.pl

Wpisy do rejestrów:
KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000067241
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 511008463   NIP 742-00-00-855

Nr konta bankowego:
15 1240 5598 1111 0000 5031 3219

Kapitał zakładowy: 3 968 500 zł

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
89 752 56 78
Biuro Obsługi Klienta
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 65
Inspektor ds. Komunikacji Miejskiej
89 752 56 66
Dyspozytor Sprzętu i Transportu
89 752 56 76
Administracja Cmentarza
89 752 56 77
Zakład Oczyszczania i Zieleni
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami
89 752 56 66
Zakład Sprzętu Transportu i Komunikacji Miejskiej
697 616 769
Zakład Robót Drogowych i Budowlanych
89 752 56 70
Ochrona Środowiska
89 752 56 69
Zamówienia Publiczne
89 752 56 71
Kadry i Płace
89 752 56 67
Księgowość
89 752 56 68
Księgowość