Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Odbiór i przyjęcie odpadów

Informacja jak zawrzeć umowę na wywóz nieczystości z państwa posesji

  • Aby zawrzeć umowę o wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych lub całorocznego oczyszczania chodnika przyległego do Państwa posesji należy:
    • Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 89 752 56 78, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe informacje
    • Udać się osobiście do Biura Obsługi Klienta w Kętrzynie, ul. Budowlana 1, gdzie umowa zostanie podpisana na miejscu
  • Jeżeli umowa ma być podpisana z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, należy pamiętać o zabraniu ze sobą odpisu z rejestru handlowego lub wpisu do ewidencji oraz zaświadczenie o NIP
  • Jeżeli zachodzi potrzeba wymiany pojemnika na odpady - wystarczy telefoniczny kontakt pod numerem telefonu: 89 752 56 66
  • Wpłaty za usługi bez opłaty manipulacyjnej można dokonywać w kasie spółki w Kętrzynie przy ul. Budowlana 1
    • Kasa Spółki jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.
Cennik - Przyjecie i zagospodarowanie odpadów

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
89 752 56 78
Biuro Obsługi Klienta
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 65
Inspektor ds. Komunikacji Miejskiej
89 752 56 66
Dyspozytor Sprzętu i Transportu
89 752 56 76
Administracja Cmentarza
89 752 56 77
Zakład Oczyszczania i Zieleni
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami
89 752 56 66
Zakład Sprzętu Transportu i Komunikacji Miejskiej
697 616 769
Zakład Robót Drogowych i Budowlanych
89 752 56 70
Ochrona Środowiska
89 752 56 69
Zamówienia Publiczne
89 752 56 71
Kadry i Płace
89 752 56 67
Księgowość
89 752 56 68
Księgowość