Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Odbiór i przyjęcie odpadów

Informacja jak zawrzeć umowę na wywóz nieczystości z państwa posesji

  • Aby zawrzeć umowę o wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych lub całorocznego oczyszczania chodnika przyległego do Państwa posesji należy:
    • Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 89 752 56 60, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe informacje
    • Udać się osobiście do Biura Obsługi Klienta w Kętrzynie, ul. Budowlana 1, gdzie umowa zostanie podpisana na miejscu
  • Jeżeli umowa ma być podpisana z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, należy pamiętać o zabraniu ze sobą odpisu z rejestru handlowego lub wpisu do ewidencji oraz zaświadczenie o NIP
  • Jeżeli zachodzi potrzeba wymiany pojemnika na odpady - wystarczy telefoniczny kontakt pod numerem telefonu: 89 752 56 60
  • Wpłaty za usługi bez opłaty manipulacyjnej można dokonywać w kasie spółki w Kętrzynie przy ul. Budowlana 1
    • Kasa Spółki jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.
Cennik za przyjecie i zagospodarowanie odpadów 2024

Zobacz także

Telefony

48 89 752 56 60
Sekretariat
wewnętrzny 1
Zakład Gospodarki Odpadami
wewnętrzny 2
Wynajem Kontenerów
wewnętrzny 3
Administracja Cmentarzy
wewnętrzny 4
Oczyszczanie chodników i zieleń miejska
wewnętrzny 5
Zakład Komunikacji Miejskiej
wewnętrzny 6
Umowy
wewnętrzny 7
Księgowość
wewnętrzny 8
Kadry
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt