Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Obowiązki informacyjne

KLIENCI
KONTRAHENCI
KOMUNIKACJA MIEJSKA
PRACOWNIK
PSZOK - KLAUZULA INFORMACYJNA
RADA NADZORCZA
PPK
OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
MONITORING WIZYJNY
GPS
EWIDENCJA KSIĄG CMENTARNYCH
DARCZYŃCY
ZFŚS
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE powyzej progów
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ponizej progów
UMOWY
STAŻYSTA I PRAKTYKANT
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
REPREZENTACJA
REKRUTACJA

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami