Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 
Projekty Unijne
22.03.2021

ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KĘTRZYNIE

Projekty Unijne

Promocja projektu „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kętrzynie w ramach osi Priorytetowej 5 – „Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.1- „Gospodarka Odpadowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu : 1 300 171,50 zł
Wydatki kwalifikowalne projektu : 1 057 050,00 zł
Dofinansowanie na realizację projektu: 898 492,50 zł
Wkład własny Spółki : 158 557,50 zł

 

Zobacz także

Telefony

48 89 752 56 60
Sekretariat
wewnętrzny 1
Zakład Gospodarki Odpadami
wewnętrzny 2
Wynajem Kontenerów
wewnętrzny 3
Administracja Cmentarzy
wewnętrzny 4
Oczyszczanie chodników i zieleń miejska
wewnętrzny 5
Zakład Komunikacji Miejskiej
wewnętrzny 6
Umowy
wewnętrzny 7
Księgowość
wewnętrzny 8
Kadry
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt