Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 
Przetargi
02.03.2021

Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o

Uwaga! zmiana terminu składania ofert na 06.04.2021r. godz. 10.00.

Wyjaśnienie nr 7
Informacja dla Wykonawców nr 5
Zmodyfikowany Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (1)
Zmodyfikowany Załącznik nr 15 Zestawienie pojazdow dla zadania II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5
Wyjaśnienie nr 6
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Ocena klauzul dla Zadnia I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4)
Informacja dla Wykonawców nr 4
Wyjaśnienie nr 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
Informacja dla Wykonawców nr 3
Zmodyfokowany Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy dla Zadania II (2)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Informacja dla Wykonawców nr 2
Wyjaśnienie nr 1
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Wyjaśnienia nr 4
Regulamin PSZOK załacznik do wyjaśnień
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja dla Wykonawców
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 - Formularz_ofertowy
Zmodyfikowany Załącznik nr 5 - Ocena klauzul dla zadania IV
Zmodyfikowany Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy dla Zadania I
Zmodyfokowany Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy dla Zadania II
Zmodyfikowany Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy dla Zadania III
Zmodyfikowany Załącznik nr 9 - Istotne postanowienia umowy dla Zadania IV
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ Ubezpieczenia
Załącznik do SWZ- Identyfikator postepowania miniportal
Załącznik nr 1 - Formularz_ofertowy
Załącznik nr 2 - Ocena klauzul dla Zadnia I
Załącznik nr 3 - Ocena klauzul dla Zadania II
Załącznik nr 4 - Ocena klauzul dla Zadania III
Załącznik nr 5 - Ocena klauzul dla zadania IV
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy dla Zadania I
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy dla Zadania II
Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy dla Zadania III
Załącznik nr 9 - Istotne postanowienia umowy dla Zadania IV
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 11 - Wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ
Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 13 - Pełnomocnictwo Brokera
Załącznik nr 14 - Szkodowość dla Zadania I
Załącznik nr 15 - Zestawienie pojazdów dla Zadania II
Załącznik nr 16 - Tabela kontynuacji

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami