2018-10-18

WYWÓZ GRUZU PO REMONCIE MIESZKANIA W KĘTRZYNIE - KOSZTY I KORZYŚCI ZWIĄZANE Z USŁUGĄ

Pozbycie się gruzu powstałego podczas prac remontowych zawsze powoduje wiele problemów. Nie jest to standardowy odpad, który można po prostu wrzucić do kontenera komunalnego (a wręcz nie wolno tego robić), trzeba więc pozbyć się go w określony sposób. Jaki?

Najlepsze wyjście - wywóz gruzu przez profesjonalną firmę. Jest to bez wątpienia najlepsze rozwiązanie, bo gruzu trudno jest pozbyć się w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli nie można wykorzystać go do innych prac budowlanych czy oddać komuś właśnie w tym celu, to alternatywą mogą być tylko kontenery na gruz.

Koszty wynajęcia kontenera w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o. o. w Kętrzynie wynoszą:

  • 200 zł – w przypadku odpadów  betonu oraz gruz betonowego z rozbiórek i remontów (czysty, bez domieszek)
  • 250 zł – zmieszane odpady z gruzu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  np.: zanieczyszczenia poremontowe  (drzwi, wc, tapety, puste wiadra, po farbach, panele podłogowe itp.

Dlaczego warto skorzystać z takiego rozwiązania?

1. WYGODA  - wystarczy zamówić usługę, by w krótkim czasie otrzymać do dyspozycji kontener, do którego można będzie wrzucać gruz.

2. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z ZASADAMI I REGULAMINEM MIASTA - jeśli ktoś, mimo obowiązującego zakazu, zdecyduje się wrzucić nawet bardzo małą ilość gruzu do pojemnika komunalnego, może być obarczony niebagatelnymi kosztami naprawy śmieciarki, jeśli doszłoby do jej uszkodzenia.

3. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO  - wyrzucanie gruzu, jak i innych odpadów, na nielegalne wysypiska oraz wyrzucanie ich do pojemników na odpady komunale, może skutkować otrzymaniem wysokiej grzywny oraz mandatu.

Gruz również do PSZOK

Zgodnie z obecnie obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyn, w przypadku niewielkiego remontu, powodującego powstanie ok. 0,01 m3 odpadów, wykonywanego bezpośrednio przez właściciela lokalu. Odpady należy zebrać na nieruchomości wytwórcy i przekazać je bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów przy ulicy Budowlanej 1 w Kętrzynie.

Zamówienie kontenera na gruz: telefonicznie: 89 752 56 66 lub osobiście w siedzibie PGK „Komunalik” Sp. z o. o. w Kętrzynie przy ul. Budowlanej 1.

pobierz ogłoszenie