Ochrona środowiska

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH [pobierz ulotkę]

               

Odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wystawiamy w środę wieczorem lub w czwartek rano (do godz. 7.00) w punktach selektywnej zbiórki odpadów.

Wystawienie odpadu można zgłosić telefoniczni: 89 752 56 66

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Informujemy mieszkańców miasta Kętrzyn, że posiadają możliwość przekazywania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Zużyte baterie
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Papier
 • Opakowania ze szkła, w podziale na bezbarwne i kolorowe
 • Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
 • Przeterminowane leki
 • Chemikalia, farby
 • Odpady budowlane pochodzące z prowadzenia drobnych prac budowlanych (ok.0,01 m3)
 • Odpady zielone (trwa, liście, gałęzie)
 • Zużyte opony samochodowe (tylko z samochodów osobowych)                                                                                                                        ​

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO [czytaj]

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o. o. w Kętrzynie posiada wymagane zezwolenie na zbiórkę i transport zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Zużyty sprzęt należy przywozić własnym transportem.
 • Od mieszkańców odbierany jest on nieodpłatnie.
 • Dodatkowe informacje w Dziale Ochrony Środowiska 89 752 56 70 lub pod adresem e-mail: dz.os@komunalnikketrzyn.pl

WARTO WIEDZIEĆ -  Urządzenia elektroniczne to skomplikowana mieszanka kilkuset materiałów, z których większość zawiera toksyczne, mutagenne metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, beryl, miedź, brom), niebezpieczne związki chemiczne (freon, PCB, azbest). Pamiętaj, że te odpady nie powinny nigdy trafić do pojemników na odpady. 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? [czytaj]

               

  TWORZYWA SZTUCZNE I METALE [pobierz ulotkę]

WRZUCAMY

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów)
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach

Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

  PAPIER i TEKTURA [pobierz ulotkę]

WRZUCAMY

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

SZKŁO KOLOROWE I BIAŁE

[pobierz ulotkę - szkło kolorowe][pobierz ulotkę - szkło białe]

WRZUCAMY

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), w podziale na szkło białe i kolorowe
 • Szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy: Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy, żarówek i świetlówek, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE [pobierz ulotkę]

WRZUCAMY

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie wrzucamy: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

  POZOSTAŁE ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE  

WRZUCAMY

 • Odpady pozostałe po segregacji odpadów
 • tekstylia
 • niewielkie ilości odpadów budowlanych do 0,01 m3
 • odpady higieniczne

Nie wrzucamy: gorącego popiołu, baterii, sprzętu AGD i RTV

  POPIÓŁ  

Wrzucamy: popiół w sezonie grzewczym

Nie wrzucamy: gorącego popiołu

------------------------------------------------------------ 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W PUDWĄGACH

Schronisko jest prowadzone przez PGK "Komunalnik" i zapewnienia opiekę nad zwierzętami z terenu gmin: Kętrzyn, Węgorzewo, Lidzbark Warmiński, Barciany, Reszel, Bisztynek, Srokowo i Korsze. 

Informacje o bezdomnych zwierzętach należy zgłaszać w gminach.

Wykaz telefonów do gmin znajduje się [tutaj]

Zwierzęta przyjmowane są przez kierownika Schroniska  w dni powszednie do godz. 15.00, w przypadkach szczególnych - kolizje i wypadki drogowe; zdarzenia losowe np. pożar, nieludzkie traktowanie - całą dobę.

 • Jeżeli pies lub kot został porzucony lub się zgubił możesz poprosić o pomoc Straż Miejską, Policję, Urząd Gminy, Urzędzie Miasta   lub we własnym zakresie dowieść psa lub kota do schroniska.
 • Jeśli znalazłeś zwierzę ranne lub z objawami chorobowymi zadzwoń do Straży Miejskiej 986. Patrol zdecyduje o udzieleniu pomocy medycznej zwierzęciu przez schronisko lub najbliższa lecznicę. W razie nieprzewidzianych trudności z dodzwonieniem się czy realizacją zgłoszenia powinieneś zadzwonić do kierownika schroniska, który w miare możlwiości dowiedzie zwierzę do lecznicy.
 • Znęcanie nad zwierzętami należy zgłaszać bezpośrednio Policji 997. Zwierzę, nad którym znęcano się, może być odebrane właścicielowi lub opiekunowi decyzją wójta lub burmistrza  miasta. Z wnioskiem o odebranie może wystąpić m.in. policjant. Do niehumanitarnego traktowania zwierząt należy:  bicie zwierząt. trzymanie w małym pomieszczeniu bez możliwości ruchu i schronienia przed deszczem i słońcem, trzymanie psa na uwięzi krótszej niż 3 metry oraz dłużej niż 12 godz., widoczne odznaki zaniedbania, np. obroża wrastającą w szyję, wychudzenie, wszelkie rany, nadmierne rozmnażanie w celach zarobkowych. Przestępstwo znęcania nad zwierzętami jest ścigane z urzędu,  a każdy  dowiedziawszy się o jego popełnieniu przestępstwa ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym  policję. Kto znęca się nad zwierzęciem podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ze szczególnym okrucieństwem do lat 3. Sąd może orzec także nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Warunki adopcji. Wszystkie czworonogi, które ukończyły kwarantannę oczekują na dom stały lub tymczasowy. Wydane zwierzęta są: zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym, odrobaczone oraz sterylizowane/kastrowane. W chwili adopcji pracownik schroniska przekazuje osobie adoptującej książeczkę zdrowia psa bądź kota.

Hotel dla zwierząt. Schronisko także oferuje usługę na zasadzie hotelu dla zwierząt. Posiadacze psów i kotów za opłatą mogą zostawić zwierzaki na czas urlopu, wyjazdu.