Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 
Aktualności
19.10.2020

Selektywna zbiórka popiołu

kosz-popiół

Od października 2020 roku zmieni się sposób odbierania popiołu z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna)  z terenu Miasta Kętrzyn. Popiół będzie odbierany spod posesji z częstotliwością  jeden raz w miesiącu.

UWAGA! Popiół z palenisk domowych należy gromadzić na nieruchomości w sposób selektywny, tzn. popiół nie może być mieszany z innymi odpadami (powinien być czysty, gromadzony w oddzielnym pojemniku)

Harmonogram odbioru popiołu dostępny jest na stronie https://www.komunalnikketrzyn.pl/harmonogram-odbioru-odpadow

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
89 752 56 78
Biuro Obsługi Klienta
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 65
Inspektor ds. Komunikacji Miejskiej
89 752 56 66
Dyspozytor Sprzętu i Transportu
89 752 56 76
Administracja Cmentarza
89 752 56 77
Zakład Oczyszczania i Zieleni
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami
89 752 56 66
Zakład Sprzętu Transportu i Komunikacji Miejskiej
697 616 769
Zakład Robót Drogowych i Budowlanych
89 752 56 70
Ochrona Środowiska
89 752 56 69
Zamówienia Publiczne
89 752 56 71
Kadry i Płace
89 752 56 67
Księgowość
89 752 56 68
Księgowość