Zamieszczanie ogłoszeń na słupach

Na słupach ogłoszeniowych: ekspozycja 1 doba 3,00 zł brutto/ szt.