Zamieszczanie ogłoszeń i reklam

Zamieszczanie plakatów reklamowych

  • W gablotach wiat przystankowych: ekspozycja 1 doba10,00 zł brutto/ szt.
  • Na słupach ogłoszeniowych: ekspozycja 1 doba 3,00 zł brutto/ szt.

Zamieszczanie ogłoszeń i reklam na monitorach informacyjnych w autobusach komunikacji miejskiej

  • Ogłoszenie – reklama na monitorze informacyjnym w autobusach komunikacji miejskiej - emisja  1 tydzień ( cztery autobusy)   – 25,00 zł brutto
  • Zamieszczanie ogłoszeń
    Cennik zamieszczania ogłoszeń