Zamieszczanie ogłoszeń i reklam

Zamieszczanie plakatów reklamowych

  • W gablotach wiat przystankowych: ekspozycja 1 doba – 10,00 zł brutto/ szt.
  • Na słupach ogłoszeniowych: 
  1. Powieszenie i zdjęcie plakatu na słupie ogłoszeniowym 10,50 zł/ brutto/ szt.
  2. Powieszenie i zdjęcie każdego kolejnego plakatu na tym samym słupie podczas wykonywania  jednej usługi  6,00 zł / brutto/ szt.  
  3. Każdy dzień ekspozycji plakatu 1,00 zł/ brutto/ szt.    

Zamieszczanie ogłoszeń i reklam na monitorach informacyjnych w autobusach komunikacji miejskiej

  • Ogłoszenie – reklama na monitorze informacyjnym w autobusach komunikacji miejskiej - emisja  1 tydzień ( cztery autobusy)   – 25,00 zł brutto