2018-12-27

Zakończenie konkursu na Prezesa Zarządu PGK "Komunalnik" Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o. informuje o zakończeniu kokursu na Prezesa Zarządu bez wyłonienia kandydata