Sprzedaż nieruchomości położonej przy Placu Słowiańskim w Kętrzynie

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp.  o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności znajdujących się na nim budynków , położonych w Kętrzynie przy Placu Słowiańskim 2 i ul. Limanowskiego