Przyjęcie odpadów innych niż komunalne

SPRZĘT ELEKRYCZNY I ELEKRONICZNY

  •  Zużyty sprzęt przyjmujemy na terenie bazy magazynowo - transportowej na ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 21.00.
  • Zużyty sprzęt należy przywozić własnym transportem.
  • Od mieszkańców odbierany jest on nieodpłatnie.

ZUŻYTE LEKI

  • W aptekach na terenie Kętrzyna umieszczone są pojemniki przeznaczone do wrzucania zużytych leków.

ODPADY WIELOGABARYTOWE

  • W każdy czwatek zabierane są odpady wielogabarytowe na terenie miasta Kętrzyn. Odpady wielogabatytowe prośmy o wystawianie obok kontenerów i pojemników na odpady rano w czwartki