Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o. o. w Kętrzynie

zapytanie ofertowe "Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o. o. w Kętrzynie":

1. Zapytanie ofertowe - pobierz 

2. Formularz oferty - pobierz

3. Oświadczenie - pobierz 

4. Informacja - wydłużenie terminu - pobierz 

5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (część) - pobierz