Spółka

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

Ryszard Henryk Niedziółka - Burmistrz Miasta Kętrzyn

Rada Nadzorcza

Agnieszka Jakubowska        - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Sławomir Piskorz                  - Członek Rady Nadzorczej

Robert Popławski                  - Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Wójtowicz               - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel załogi

Zarząd

Prezes Zarządu                      - Dariusz Cycan

 

Siedziba Spółki: 11-400 Kętrzyn, ul. Budowlana 1

Numer konta bankowego: Bank Pekao S.A. 15 1240 5598 1111 0000 5031 3219

NIP 742-000-08-55    REGON 511008463    KRS 0000067241

Zobacz także: Statut spółki, BIP Urząd Miasta Kętrzyn

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZAKŁADY SPÓŁKI

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA  I ZIELENI

ZAKŁAD  GOSPODARKI  ODPADAMI

ZAKŁAD SPRZĘTU, TRANSPORTU I KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I BUDOWLANYCH

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT