2018-12-27

NABÓR NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ "KOMUNALNIK" SP. Z O. O.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

"Komunalnik" Sp. z o.o. w Kętrzynie

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki 

ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu zamieszczono poniżej 

Informujemy , że zgłoszenia  przyjmowane będą do dnia 10 stycznia 2019r. do godzny 12.00 w siedzibie PGK "Komunalnik" Sp. z o.o. przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie (sekretariat) 

lub listownie na adres:

PGK "Komunalnik" Sp. z o.o. , ul. Budowlana 1, 11-400 Kętrzyn (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu)