2018-12-07

Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o. o.

                          Rada Nazdorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

                                             "Komunalnik" Sp. z o. o. w Kętrzynie

                                                    ogłasza konkurs na stanowisko 

                                               Prezesa Zarządu Spółki 

 

                         ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu zamieszczono poniżej.

 

Informujemy, że zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 grudnia 2018 roku do godziny 12.00 w siedzibie PGK "Komunalnik" Sp. z o. o. przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie (sekretariat)

lub listownie na adres:

PGK "Komunalnik" Sp. z o. o. , ul. Budowlana 1, 11 - 400 Kętrzyn  (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu)

 

Dokumenty do pobrania: 

1. Ogłoszenie o konkursie 

2. Regulamin Konkursu na Prezesa Zarządu PGK "Komunalnik" Sp. z o. o. w Kętrzynie 

3.Kwestionariusz osobowy kandydata

4. Oświdczenie kandydata