Cennik

Kontener na gruz -  (kontener 4 tony) - 160,00 zł brutto/doba

 

Cennik za umieszczenie ogłoszeń i reklam 

Zamieszczanie plakatów reklamowych

  • W gablotach wiat przystankowych: ekspozycja 1 doba10,00 zł brutto/ szt.
  • Na słupach ogłoszeniowych: ekspozycja 1 doba 3,00 zł brutto/ szt.

Zamieszczanie ogłoszeń i reklam na monitorach informacyjnych w autobusach komunikacji miejskiej

  • Ogłoszenie – reklama na monitorze informacyjnym w autobusach komunikacji miejskiej - emisja  1 tydzień   – 25,00 zł brutto

 

Usługi przewozu osób: 3,50 zł netto/ km

 

 Cennik za wywóz odpadów komunalnych - ZOBACZ

 

Opłaty cmentarne

1. Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie wysokości opłat za miejsca grzebalne i usługi na terenie cmentarzy Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie i w Małej Nowej Wsi - ZOBACZ

2. Regulamin cmentarza - ZOBACZ

 

Regulamin zamieszczania ogłoszeń

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH MIASTA KĘTRZYN, W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZY PGK „KOMUNALNIK” SP. Z O. O. ORAZ NA WIATACH PRZYSTANKOWYCH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ.

Osoby i instytucje zainteresowane zamieszczeniem reklam, informacji handlowych, ogłoszeń itp. Na słupach, w autobusach oraz na wiatach przystankowych na terenie miasta Kętrzyn zobowiązane są do uzgodnienia zasad zamieszczania (miejsce, czas ekspozycji, wysokość opłaty) z PGK „Komunalnik” Sp. z o. o. w Kętrzynie, ulica Budowlana 1, tel. 089 752 56 60

Ogłoszenia zamieszczane są odpłatnie, przez uprawnionych pracowników Spółki, wg następującego cennika:

Cennik zamieszczania ogłoszeń na wiatach przystankowych:

Informujemy, iż na terenie Miasta Kętrzyn znajduje się:

  • 10 słupów ogłoszeniowych 
  • 20 wiat przystankowych, podświetlanych

 

Niszczenie dokumentów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o. o. w Kętrzynie pragnie zainteresować Państwa ofertą niszczenia dokumentów

Dysponujemy niszczarką, która:
spełnia normy DIN 32757 – IV klasy tajności
dokumenty przeznaczone do niszczenia nie wymagają usuwania części metalowych i plastikowych, 

Zapewniamy:

  • dyskrecję dotyczącą przyjmowania dokumentów,
  • dokumenty po zniszczeniu są całkowicie nieczytelne,
  • dajemy możliwość obecności klienta podczas procesu niszczenia, 
  • po wykonaniu usługi wydajemy „Protokół zniszczenia” oraz na życzenie klienta kartę przekazania odpadu. 

Cena usługi: 1,00 zł/kg netto

Informujemy, iż niszczymy także nośniki informacji to jest: dyskietki, płyty CD, karty płatnicze, bankomatowe – cena usługi 9,00 zł/kg netto. 

Dokumenty należy dostarczyć własnym transportem, na bazę transportowo – magazynową, na ulicę Budowlaną 1 w Kętrzynie. Jesteśmy gotowi udzielić więcej informacji i służyć wyjaśnieniami na powyższy temat.